Sunday, November 4, 2012

Senarai KemahiranProgram LINUS Tahun 1
Di sini saya ingin tunjukkan senarai kemahiran program LINUS TAHUN 1
Senarai KemahiranProgram LINUS Tahun 1
1.0 Mengenal dan Menulis Huruf
1.1 Mengenal bentuk huruf kecil a-z
1.2 Menulis huruf kecil a-z
1.3 Mengenal bentuk huruf besar A-Z
1.4 Menulis huruf besar A-Z

2.0 Membaca Suku Kata
2.1 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV
2.2 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup  KVK
2.3 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup  KVKK
2.4 Membaca dan membunyikan suku kata yang mengandungi diftong
2.5 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup yang mengandungi digraf

3.0 Membina dan Menulis Suku Kata
3.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV
3.2 Membina dan menulis suku kata tertutup KVK
3.3 Membina dan menulis suku kata tertutup KVKK
3.4 Membina dan menulis suku kata yang mengandungi diftong
3.5 Membina dan menulis suku kata tertutup yang mengandungi digraf

4.0 Membaca Perkataan
4.1 Membaca perkataan mengandungi suku kata KV+KV
4.2 Membaca perkataan mengandungi suku kata V+KV
4.3 Membaca perkataan mengandungi suku kata KV+KV+KV
4.4 Membaca perkataan mengandungi suku kata KVK+KV
4.5 Membaca perkataan mengandungi suku kata KVKK+KV
4.6 Membaca perkataan mengandungi suku kata KVK
4.7 Membaca perkataan mengandungi suku kata KV+KVK
4.8 Membaca perkataan mengandungi suku kata KVK+KVK
4.9 Membaca perkataan mengandungi suku kata KVK+KVKK
4.10 Membaca perkataan mengandungi suku kata KVKK
4.11 Membaca perkataan mengandungi suku kata V+KVK
4.12 Membaca perkataan mengandungi suku kata V+KVKK
4.13 Membaca perkataan mengandungi suku kata KVKK+KVKK
4.14 Membaca perkataan mengandungi suku kata VK+KVKK
4.15 Membaca perkataan mengandungi suku kata VK+KVK
4.16 Membaca perkataan mengandungi suku kata KVKK +KVK
4.17 Membaca perkataan mengandungi suku kata KV +KVKK
4.18 Membaca perkataan mengandungi diftong
4.19 Membaca perkataan mengandungi digraf
4.20 Membaca perkataan mengandungi vokal berganding
4.21 Membaca perkataan mengandungi konsonan bergabung
4.22 Membaca perkataan mengandungi kata imbuhan

5.0 Membina dan Menulis Perkataan
5.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KV
5.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KV
5.3 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KV+KV
5.4 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KV
5.5 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KV
5.6 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK
5.7 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK
5.8 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK
5.9 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVKK
5.10 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK
5.11 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KVK
5.12 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KVKK
5.13 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVKK
5.14 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVKK
5.15 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVK
5.16 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK +KVK
5.17 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV +KVKK
5.18 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong
5.19 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf
5.20 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi vocal berganding
5.21 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung
5.22 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan

6.0 Membaca Rangkai kata
6.1 Membaca rangkai kata
7.0 Membina dan Menulis Rangkai kata
7.1 Membina dan menulis rangkai kata

8.0 Membaca Ayat
8.1 Membaca ayat tunggal
8.2 Memahami ayat tunggal yang dibaca
8.3 Membaca ayat majmuk

9.0 Membina dan menulis ayat tunggal
9.1 Membina ayat tunggal berdasarkan pola ayat dasar  FN+FN) (FN+FK) (FN+FA)(FN+FS)
9.2 Menulis ayat tunggal

No comments:

Post a Comment